Maturitní otázky: Účetnictví
(otázky nejsou aktualizované podle novely z 1.1.2001)
Tyto otázky Vám poskytujeme ve spolupráci s Nakladatelstvím Radek Veselý, které vydává mnoho knižních titulů na přípravu k maturitě. Autorská práva na tyto otázky náleží tomuto nakladatelství.

 1. Akciová společnost
 2. Daň z přidané hodnoty
 3. Daň z příjmů
 4. Evidence nákladů
 5. Evidence peněžních prostředků
 6. Individuální podnikatel v podvojném účetnictví
 7. Inventarizace
 8. Investiční majetek
 9. Jednoduché účetnictví
 10. Kalkulace a rozpočty
 11. Komanditní společnost K. S.
 12. Kurzové rozdíly
 13. Otevření účetních knih na začátku účetního období a rozdělení HV
 14. Práce a mzdy
 15. Právní úprava účetnictví
 16. Společnost s ručením omezeným S. R. O.
 17. Účetní uzávěrka
 18. Veřejná obchodní společnost
 19. Vnitropodnikové účetnictví
 20. Zásoby
 21. Zdravotní pojištění a sociální zabezpečení
 22. Zúčtovací vztah

 

Stáhnete si otázky z účetnicví
(pro snadné používání doma a pro vytisknutí)

Stránka DOWNLOAD