Individuální podnikatel v podvojném účetnictví

Při zahájení podnikání

Sestavit zahajovací rozvahu
A = zřizovací výdaje (zápis do OR), stav v pokladně, na Bú
P = vlastní jmění (ZJ, zisk), cizí jmění (úvěry, závazky), 491 - účet individ. podnikatele

Otevření účetních knih pomocí PÚR - 701 - deník, hlavní kniha, pomocné knihy

NIM (011) -> nad 20 tis. nebo
náklady příštích období (381) -> pod 20 tis.

Zvláštnosti v účtování
1) používání skupinových účtů

2) používá způsob B při evidenci zásob (nemusí)

3) nutno zjistit skutečnou výši SP a ZP před uzávěrkou

zálohy během roku 336/221
předpis odvodu skutečné výše VÚD 526/336

osobní spotřeba 491/221
peněžní vklad 221/491
vklad IM 022/491
vklad zásob 112/491
doodepsání ZC 491/082

IP si může uplatnit stravné až po 12 h na cestě

Podnikatel začíná podnikat 4. 10. dostal živnostenský list, 8. 10. byl zapsán do obchodního rejstříku. Vložil do poklady Kč 10 000,-- a na běžný účet Kč 500,-- a zároveň mu byl poskytnut krátkodobý bankovní úvěr (7.10.) ve výši Kč 200 000,--, který byl připsán na bankovní účet.

 

ROZVAHA K 8. 10. 1997

Bú 10 000,--
Pokl. 200 500,--
účet IP 10 500,--
Krát.úvěr 200 000,--
Celkem 210 500,-- Celkem 210 500,--